PRIMARIA COMUNEI LETCA NOUA

Judetul Giurgiu

PROIECTE INVESTITIONALE

    PROIECTE INVESTITIONALE
 • Alimentarea cu apa potabila sat Letca Noua si Milcovatu - stadiul: realizat studiu de fezabilitate;
 • Reabilitare sisteme de utilitati la unitatile scolare - stadiul: in derulare;
 • Pietruirea ulitelor si drumurilor comunale.
    Planul de activitati al Proiectului de Dezvoltare Locala:


Numele activitatii Obiectivul specific vizat Termen Scurta descriere a activitatii Buget Materiale
 Infiintarea unor centre de preluare a produselor agricole de la cetateni
Crestarea pietei agricole si a investitiilor locale
2008
Preluare produse agricole
 5 mil.RON
Spatii pentru depozitare masini si utilaje pentru transport
 Reparare si consolidare cladire dispensar uman;
Utilaje si dotare cu echipamente necesare
Reabilitare Modernizare cladire dispensar
2007
Lucrari de reparare si de consolidare
50 mii EURO
 Materiale de lucru adecvate.Echipamente
 Reabilitarea unitatolor scolare prin imbunatatirea conditiilor igienico sanitare si de incalzire
Reabilitare sisteme de unitati
2007
Construire grup sanitar nou, put forat.Instalatii 
394 mii RON
 Echipamente si instalatii necesare
 Reabilitarea, modernizarea retelei stradale
Pietruirea ulitelor
2007
 Pietruirea ulitelor
150 mii RON
Materiale si echipamente necesare

    Contextul socio-economic al comunitatii locale LETCA NOUA:
    Puncte tari:

 • fond forestiar insemnate
 • existenta resurselor petroliere
 • productivitate ridicata a terenurilor agricole
    Puncte slabe:
 • numar scazut de intreprinzatori privati
 • gradul de imbatranire a populatiei este ridicat, mai ales in satul Letca Noua
 • lipsa echipamentelor informatice si electronice conectate la internet
 • resurse financiare insuficiente
 • numar redus de cadre didactice calificate
    Oportunitati:
 • potential turistic neexploatat
 • accesul la mijloace moderne de comunicare a comunitatii
 • atragerea investitorilor privati in comuna
 • drumuri comunale si intercomunale bune
    Amenintari:
 • resurse bogate minime